Værdispillet

”Værdier er godt – men værdier uden handling er ligegyldige”

 En af de største udfordringer ved Værdibaseret ledelse er, at få virksomhedens værdier til at stemme overens med den kontekst der gælder i den praktiske hverdag for alle i organisationen. Der stilles nogle krav til organisationer, der vover sig ud i denne disciplin.

Krav til ledelsen i en VBL baseret virksomhed?

For det første må ledelsen have et oprigtigt ønske om at bruge værdierne til at lede. Også når det betyder, at man som leder må træffe mindre behagelige beslutninger. I alle forhold skal lederne kunne formidle information og beslutninger under streng hensyntagen til værdierne i virksomheden. Ledelsen skal med andre ord gå foran med det gode eksempel. Det gamle udtryk, "som mester så hans svende" gælder i høj grad her.
Endvidere må ledelsen sørge for at gøre værdierne synlige i hverdagen. På den måde sikrer man, at der er fokus på værdierne – også når hverdagen kører af sted med høj fart.

Krav til medarbejderne i en VBL baseret virksomhed?

Det er vigtigt, at medarbejderne kender, forstår og accepterer værdierne. Hvis dette ikke er opfyldt, kan medarbejderne ikke leve efter værdierne, og har måske heller ikke noget ønske om det.

Holdningsmæssigt må medarbejderne også acceptere, at de ikke længere er styret af nedskrevne regler, der i detaljer forklarer dem, hvordan de skal gøre. De skal acceptere, at de i fremtiden skal tage beslutninger (tage ansvar) inden for nogle rammer, der er bestemt af virksomhedens værdier. Det vil sige, at værdibaseret ledelse indeholder en høj grad af selvledelse og dermed større krav til den enkeltes viden og evne til at træffe beslutninger – alene eller i grupper. Indførelse af værdibaseret ledelse kræver ofte, at medarbejderne udvikler en lang række nye kompetencer for at kunne arbejde i det rum, værdierne skaber.

Jeg har sammen med et par kolleger med stor erfaring indenfor dette område, udviklet det vi kalder Værdispillet®. Det er et dialogbaseret spil, hvor man får rejst debatten om, hvor forskelligt vi som medarbejdere i en organisation ser på de opstillede værdier. Afslutningsvis sætter vi i løbet af spillet, som typisk tager 1 dag, nogle handlingsplaner op, som gavner de enkelte værdier. Hermed bliver det synligt, hvilke tiltag der er i gang for at gavne virksomhedens værdier. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde medarbejderne i deres engagement med at løse opgaverne. Det er nemlig ude i det operationelle led, de praktiske ting skal løses, og set med mine øjne, meget gerne af de medarbejdere der oplever problemerne på nærmeste hold.

Som spilleder gennemfører jeg spil for den enkelte virksomhed, og jeg gennemfører ligeledes spillederuddannelse for de virksomheder/undervisningsinstitutioner, der selv ønsker at gennemføre spillet uden min hjælp.

Der er mere om Værdispillet® på hjemmesiden: www.vaerdispillet.dk

Til forsiden

Meldgaard Consulting | Elvirasvej 5, 7100 Vejle - Denmark | Tlf.: 40419295