Værdibaseret ledelse

Grundlæggende set er værdibaseret ledelse blot anvendelse af sund fornuft. Det skal være sagt uden at fornærme andre ledelses- og managementformer. Grundlæggeren af VELUX Firmagruppen, Villum Kann Rasmussen, har på et tidspunkt sagt

"Det at drive virksomhed er i bund og grund et spørgsmål om at
bruge sund fornuft og i den forbindelse kan de ti bud være lige
så gode som enhver moderne management teori."

Set i relation til værdibaseret ledelse har Kann Rasmussen fat i noget meget væsentligt. De ti bud er nok det første forsøg på at skabe et fælles værdisæt blandt mennesker, og det han siger, er i virkeligheden at hvis vi kan være enige om at arbejde ud fra de samme værdier, så vil vi opnå resultater sammen.

Ledelse har i mange år været baseret på opfyldelse af regler. Ofte meget detaljerede regler der klart har angivet, hvordan medarbejdere skal handle i bestemte situationer. Når man taler om værdibaseret ledelse handler det i højere grad om at nå nogle definerede mål, men beslutningen om hvordan dette mål nås, er i stort omfang lagt ud til den enkelte ansatte, eller den gruppe de indgår i. Værdibaseret ledelse handler derudover i lige så høj grad om, hvordan man behandler hinanden, som hvordan man løser opgaverne.

Der vil ofte være regler som virksomheden ønsker overholdt. Men under værdibaseret ledelse er disse ikke defineret i præcise regelsæt. I stedet er de formuleret ved hjælp af værdiladede udtryk. Medarbejderen skal nu i stedet for regler overholde nogle værdier, eksempelvis respekt for kvaliteten, miljøet eller leverandøren. Det betyder at der er en større bredde i det daglige arbejde. I stedet for at medarbejderen gør nogle bestemte ting for at løse sine opgaver, tænker han på, om alle forholdene omkring løsningen af opgaven lever op til værdierne.

Det betyder naturligvis, at virksomheden må være i besiddelse af et sæt værdier, inden man kan arbejde efter VBL. Disse værdier er udtryk for hele virksomhedens holdning og eksistensgrundlag. De er gennemtænkte, og er et resultat af firmaets vision og mission.

Gennem sparring af andre virksomheder i denne proces, har jeg efterhånden nogen erfaring med at få defineret virksomhedernes værdier. Jeg tror på, at det er vigtigt, at have en person med "fra sidelinien" til at stille spørgsmål til debatten og argumenterne omkring udformningen af virksomhedens værdisæt. Derfor er det en af mine kerneydelser.

”Hvis det ikke giver mig noget, gør jeg det ikke”
Meldgaard Consulting | Elvirasvej 5, 7100 Vejle - Denmark | Tlf.: 40419295