Teambuilding

Hvordan får man det optimale ud af sine medarbejdere ??

Det er et spørgsmål, der kunne være meget rart at få svaret på. Det er imidlertid nok ikke så let, i hvert tilfælde ikke et entydigt svar. Men ved at sætte fokus på gruppen eller grupperne i virksomheden, kan man komme sandheden et godt stykke nærmere. Mine erfaringer i forbindelse med teambuilding er mange, og jeg har haft deltagere fra ethvert organisatorisk niveau.

Der er meget stor forskel på mennesker, og det er i sandhed her, at en stor del af hemmeligheden ligger gemt. Det påvirker i høj grad vores kommunikation og respekt for hinanden, at vi er forskellige. Det der så er vigtigt er, at få fundet styrken i vores forskellighed og udnytte den bedst muligt. Få bygget din gruppe eller afdeling op på et solidt grundlag af gensidig respekt og forståelse for hinandens hverdag og arbejdsopgaver.

Lær hinandens personligheder, grænser, styrker og udviklingspotentialer at kende, opnå derigennem større gensidig forståelse og dermed også en langt mere effektiv og gnidningsfri hverdag.

Det kan gøres på forskellige måder, og de kan hver på sin måde være ganske gode. Det jeg tror på er vigtigt, er at man virkelig får rystet gruppen sammen under nogle forhold, der i første omgang ligger fjernt fra dagligdagen. Derefter kobles oplevelserne sammen med, hvordan man reagerer i hverdagen. Jeg ynder at bruge naturen til formålet, og det har jo sine luner. Det er imidlertid mit argument, at når man skifter til et så markant anderledes sted, så er man ikke så tilbøjelig til at bringe sin vante rolle med, og så kan man få et nyt syn på kolleger og ledere, som man ellers troede, man kendte endog meget godt.


Nogle overskrifter som jeg især finder vigtige:

  • Grundlæggende om teamarbejde, motivation og energi
  • Hvordan vi udnytter hinandens forskellighed optimalt
  • Vores kommunikation indbyrdes
  • Aktiv lytning og assertiv adfærd
  • De roller vi spiller (MBTI / Belbin)
  • Praktiske øvelser og især analyser af samarbejdet
  • Konstruktiv feedback
  • Konflikter og løsningsmodeller
  • Målsætninger og handlingsplaner
"Ingen er perfekt - men et team kan være det"
Meldgaard Consulting | Elvirasvej 5, 7100 Vejle - Denmark | Tlf.: 40419295